Alerte COVID-19

Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr

https://www.gouvernement.fr/?fbclid=IwAR2O1N8FoKHQYEJB20iwtXT1iqldMIRTFbVMQwt5jgYXsN_EUUomn1jBYb8

COVID-19 UYARISI

Fransa Cumurbaşkanı, hayatınızı ve sağlığınızı korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için mutlak bir şekilde uygulamanız gereken gereken resmi kuralları açıkladı..

Dışarı çıkmak yalnızca bir sertifika ile ve evinizde çalışma olanağınız olmadığında mümkündür, yani uzaktan bilgisyar aracılığıyla çalışamadığınızda, sağlığınızla iligili ve temel ihtiyaçlarınızın alımı için özel olarak çıkabileceksiniz.  Konuya ait tüm bilgiler bu site de bulabilirsiniz : www.gouvernement.fr

Dışarı Çıkma onay belgesi

Covid-19 virüsünün yayılmasına karşı mücadele çerçevesinde, dışarı çıkma kurallarına ilişkin, 16 mart 2020 tarihli kararnamenin 1. maddesinin uygulanmasına göre :

Aşağıda imzası bulunan kişi


İsminiz : ……………………………………………………………………………………….


Doğum tarihiniz : ……………………………………………………………………………..


Oturduğunuz yer : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Covid-19 virüsünün yayılmasına karşı mücadele çerçevesinde, dışarı çıkma kurallarina ilişkin, 16 mart 2020 tarihli kararnamenin 1. maddesinin uygulanmasına göre, dışarı çıkma sebebimin, aşağıdaki nedenlerden dolayı olduğunu onaylayıp işaretleyin :

Evden çalışmak mümkün olmadığından, iş yeri ve ev arası zorunlu gidiş-gelişler

□ Temel ihtiyaçları gidermek amacıyla, yetkili ticari kuruluşlara ulaşmak için çıkışlar (liste’ye gouvernement.fr sitesinden ulaşabilirsiniz)

□ Sağlık ile ilişkin çıkışlar

□ Zorunlu aile nedenleri, bireye yardım amaçlı, veya çocuk bakımı için çıkışlar

□ Tüm toplu spor faaliyetleri dışında, oturduğunuz eve yakın, kısa mesafeli, fiziksel ve bireysel etkinlik veya hayvanların ihtiyaç giderleriyle ilgili çıkışlar.

Yer : …………………../ Tarih : …………………

Imza :

Document traduit en turc par l’équipe de l’ASTU pour informer les publics turcophones


COVID-19.

Президент Республики объявил о жестких правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы бороться с распространением вируса и спасти жизни. Перемещения разрешаются только при крайней необходимости и со свидетельством: поездки на работу, если вы не можете работать удаленно, визиты к врачам или поход в магазин за продуктами.  Дополнительную информацию вы можете найти  на сайте : www.gouvernement.fr

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕЩЕНИИ

В соответствии со статьей 1 Указа от 16 марта 2020 года «О регулировании передвижения населения в рамках борьбы с распространением вируса Covid-19».

Я нижеподписавшийся (аяся)………………………………………………………..

Рожденный (ая)..…………………………………………………………………………….

Проживающий (ая) по адресу ………………………………

Удостоверяю, что мое перемещение связано со следующей причиной, разрешенной в соответствии со статьей 1 Указа от 16 марта  2020 года о регулировании передвижения населения в рамках борьбы с распространением вируса Covid-19 (поставить галочку):

  • Передвижение между домом и местом работы в тех случаях, когда это необходимо для осуществления деятельности, которая не может быть организована в форме телеработы или профессиональных поездок, которые нельзя отложить;
  • Поездки для совершения необходимых покупок в определенных магазинах (список можно найти на сайте: gouvernement.fr)
  • Поездки по причинам, связанным по состоянию здоровья;
  • Передвижение по семейным обстоятельствам с целью оказания помощи уязвимым лицам или ухода за детьми;
  • Непродолжительное передвижение в непосредственной близости от дома, связанное с индивидуальной физической активностью отдельных лиц, за исключением групповых занятий спортом и с потребностями домашних животных.

Город  ……………………………,

………./……../2020

…………………..(подпись).

Document traduit en russe par l’équipe de l’ASTU  afin d’informer les publics russophones